Glosár rodovej terminológie
Titulka > Autorky/i >

Autorky/i


Monika Bosá (MB),
Občianske združenie Esfem

Anna Daučíková (AD),
Altera

Katarína Farkašová (KF),
Aliancia žien Slovenska

Jarmila Filadelfiová (JF),
Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, v súčasnosti Stredisko pre štúdium práce a rodiny

Daniel Gerbery (DG),
Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, v súčasnosti Stredisko pre štúdium práce a rodiny

Barbora Kachničová (BK),
Centrum rodových štúdií pri FiFUK  

Zuzana Kiczková (ZK),
Centrum rodových štúdií pri FiFUK

Ľubica Kobová (ĽK)

Erika Kvapilová (EK),
Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, v súčasnosti Ekonomická univerzita, Bratislava

Adriana Mesochoritisová (AM),
Občianske združenie Esfem

Sylvia Porubänová (SP),
Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, v súčasnosti Stredisko pre štúdium práce a rodiny

Marianna Šípošová (MŠ),
Altera

Dušan Veselovský (DV),
Centrum komunikácie, kooperácie a integrácie sexuálnych menšín

Zuzana Vranová (ZV),
Koordinačný výbor pre problematiku žien, v súčasnosti Odbor pre rovnosť príležitostí MPSVR SR