Glosár rodovej terminológie
Titulka > Organizácie >

Inštitúcie, zaoberajúce sa problematikou žien a problematikou rovnosti príležitostí žien a mužov v SR


MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR Odbor rovnosti príležitostí
Equal Opportunities Department
Adresa: Špitálska 4, 816 43 Bratislava
Tel.: 02/ 5975 1420,
Fax: 02/52921271

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien Parliamentary
Council for Human Rights, Nationalities and Status of Women
Predseda: László Nagy
Adresa: NR SR, Mudroňova 1, 812 80 Bratislava
Kontakt cez tajomníčku Výboru NR SR pre ĽPNPŽ Eleonóru Šándor
Tel.: 02/5934 1698, 699,
Fax: 02/5443 0681
E-mail: sandeleo@nrsr.sk

Výbor žien pri Konfederácii odborových zväzov SR
Committee on Women by TradeUnion
Predsedníčka: Bc. Daniela Žuffová,
Adresa: KOZ SR, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava
Charakteristika činnosti: Presadzovanie záujmov oprávnených požiadaviek a potrieb žien – odborárok, ktorými Výbor prispieva k celkovému zlepšeniu postavenia žien a ich rovnoprávnych možností.
Tel.: 02/5024 0306, 5024 0305, 0905 618 593
E-mail: soztok@netax.sk