Glosár rodovej terminológie
Titulka > Organizácie >

Medzinárodné a medzivládne organizácie vo vzťahu k problematike žien


RADA EURÓPY

Riadiaci výbor pre rovnoprávnosť žien a mužov
Steering Committee on Equality between Women and Men (CDEG)
Predsedníčka: Flora Houwelingen
Tajomníčka CDEG: Olof Olafsdottir
Adresa: Directorate General of Human Rights- DG II, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France
Charakteristika činnosti: Riadiaci výbor je medzivládnym orgánom, ktorý je zodpovedný za definovanie, stimulovanie a vedenie aktivít Rady Európy v záujme podporovať rovnoprávnosť žien a mužov. Je priamo podriadený Výboru ministrov, od ktorého preberá inštrukcie a ktorému adresuje svoje správy a návrhy. Členmi výboru sú reprezentanti jednotlivých členských krajín RE, určení vládami svojich krajín.
Tel.: +(33) 388412339,
Fax: +(33)390214918
E-mail: olof.olafsdottir@coe.int  , www.coe.int  

Výbor pre rovnosť príležitostí žien a mužov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
Committee on Equal Opportunities for Women and Men by Parliamentary Assembly of Council of Europe
Predsedníčka: Lydie Err
Tajomníčka: Agnes Nollinger
Adresa: Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France
Charakteristika činnosti: Poradný orgán Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v oblasti rovnosti príležitostí žien a mužov.
Tel.: +(33) 388412288
E-mail: agnes.nollinger@coe.int , www.coe.int

EURÓPSKA ÚNIA

Európska Komisia European Commission Generálne riaditeľstvo pre zamestnávanie a sociálne veci, Jednotka pre rovnoprávnosť žien a mužov
Directorate General for Employment and Social Affairs, Unit for Equality for women and men
Adresa: Rue de la Loi 200, B-1049, Brussels, Belgicko
Adresa úradu: Rue Joseph II,37, 1-20
Riaditeľka: Marie C. Donnelly
Tel.: +32(0)22960332,
Fax:+32(0)2299 8083

Organizácia spojených národov
Komisia pre postavenie žien Commission for Status of Women (CSW)
Predseda 46. a 47 rokovania komisie: Othman Jerandi (Tunisko)
Charakteristika činnosti: Podporuje zlepšenie postavenia žien vo svete a dosahovanie ich rovnoprávnosti s mužmi prostredníctvom rokovaní komisie a organizovaním Svetových konferencií o ženách a ďalšími aktivitami celosvetového významu.
Kontakt: prostredníctvom DAW, ktorá zabezpečuje úlohy sekretariátu komisie

Divízia OSN pre pozdvihnutie žien
UN Division for Advancement of Women (DAW)
Riaditeľka: Carolyn Hannah
Adresa: 2 UN Plaza, DC2-12Floor, New York, NY 10017, USA
Charakteristika činnosti: Podporuje zlepšenie postavenia žien vo svete a dosahovanie ich rovnoprávnosti s mužmi. Podporuje účasť žien ako rovnoprávnych partnerov vo všetkých aspektoch ľudského snaženia. Podporuje ženy ako rovnoprávnych účastníkov a užívateľov trvalo udržateľného rozvoja, mieru a bezpečnosti, správy a ľudských práv. Snaží sa o stimulovanie rozšírenia rodového pohľadu do všetkých oblastí života.
Fax: +1-212-963-3463
E-mail: daw@un.org , www.un.org/womenwatch/daw/  

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien
Committee on Elimination of Discrimation
Predsedníčka: Dubravka Šimonovič
Adresa: Committee on the Elimination of Discrimination against Women, United Nations Secretariat 2 United Nations Plaza. DC-2/12th Floor. New York, NY 10017. United States of America
Charakteristika činnosti: Výboru sa predkladá a Výbor posudzuje vyhodnotenie implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, zasiela jednotlivým hodnoteným krajinám pripomienky, ktorých plnenie krajina hodnotí v nasledujúcej správe

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) -centrála
304 East 45 Street, 15 th Floor New York NY 10017, United States
telephone: +1-212/9066400
Fax: +1-212/906 6705
E-mail: unifem@undp.org  
website: www.unifem.undp.org 

United Nations International Research and Training Institute
for the Advancement of Women (INSTRAW) Calle César Nicolás Penson 102-A Santo Domingo, Dominican Republic telephone +1-809/685 2111
Fax: +1-809/685 2117
E-mail: instraw.hq.sd@codetel.net.do  
website: www.un.org/instraw

INSTRAW´s Gender Awareness Information and Networking System
www.un-instraw-gains.org

UN website on women´s issues
www.un.org/womenwatch

Center for Women´s Global Leadership (CWGL)
Douglass College Rutgers, The State University of New Jersey 160 Ryders Lane New Brunswick NJ 08901-8555, United States
telephone: +1-732/932 1180
e-mai: cwgl@igc.org  
website: www.cwgl.rutgers.edu

Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO)

website: www.confrenceofngos.org
IN GENEVA
Palais des Nations, Room Boc.93 CH-1211 Geneva 10, Switzerland
telephone: +41-22/917 1881
Fax: +41-22/917 0373
E-mail: congongo@iprolink.ch  
IN NEW YORK
Church Centre 777 United Nations Plaza, 8 th Floor New York NY 10017, United States
telephone: +1-212/986 8557
Fax: +1-212/986 0821
E-mail: congongo@aol.com  

Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)
Care of University of South Pacific Box 1168 Suva, Fiji
E-mail: dawn@is.com.fj  

Europen Womenś Lobby
18 Rue Hydraulique B-1210 Brussels, Belgium
telephone: +32-2/217 9020
Fax: +32-2/219 8451
E-mail: ewl@womenlobby.org  
website: www.womenlobby.org

Flora Tristan Women´s Centre
Parque Hernan Velarde 42, Santa Beatriz Lima 1, Peru
telephone: +51-1/433 0694
Fax: +51-1/433 9500
E-mail: postmast@flora.org.pe  

International Women´s Health Coalition (IWHC)
24 East 21 st Street New York NY 10010, United States
telephone: +1-212/979 8500
Fax: +1-212/979 9009
E-mail: info@iwhc.org  
website: www.iwhc.org

International Women´s Rights Action Watch (IWRAW)
Hubert Humphrey Institute of Public Affairs University of Minnesota 301-19 th Avenue South Mineapolis MN 55455, United States
telephone: +1-612/625 5093
Fax: +1-612/624 0068
E-mail: iwraw@hhh.umn.edu  
website: www.igc.org/iwraw

International Women´s Tribune Centre (IWTC)
777 United Nations Plaza New York NY 10017 United States
telephone: +1-212/687 8633
Fax: +1-212/661 2704
E-mail: iwtc@iwtc.org  
website: www.iwtc.org

ISIS Internacional-Santiago
Casilla 2067 Correo Central Santiago, Chile
telephone: + 56-2/633 4582 or 638 2219
Fax: +56-2/638 3142
E-mail: isis@reuna.cl  

ISIS International
PO Box 1837 Quezon City Main, Philipines telephone +63-2/435 3405 or 435 3408
Fax: +63-2/924 1065
E-mail: webms@isiswomen.org  
website: www.isiswomen.org  

ISIS -Women´s International Cross-Cultural Exchange (WICCE)
PO Box 4934 Kampala, Uganda
telephone: +256-41/266007 or 266008
Fax: +256-41/268676
E-mail: isis@starcom.co.ug  

KARAT Coalition
ul.Franciszkanska 18/20 00-205 Warsaw Poland
E-mail: karat@waw.pdi.net  
website: www.friends-partners.org/ccsi/eeurope/poland/karat.htm

Latin American and Caribbean Committee for the Defence of Women´s Rights (CLADEM)
Jr.Estados Unidos 1295, Jesus Maria Lima 11, Peru
telephone: +51-1/463 9237
Fax: +51-1/463 5898
E-mail: cladem@chavin.rcp.net.pe  
website: www.derechos.org/cladem

South East Asia Watch
c/o President´s Office, Mirian College Katipunan Road, Diliman Quezon City, Philippines
telephone: +63-2/924 6769
Fax: +63-2/426 0169
E-mail: licuanan@mc.edu.ph  

Women´s Environment and Development Organization (WEDO)
355 Lexington Avenue, 3rd Floor New York NY 10017-6603, United States telephone +1-212/973 0325
Fax: +1-212/973 0335
E-mail: wedo@igc.apc.org  
website: www.wedo.org

Women in Development Europe (WIDE)
Rue du Commerce 70 B-1040 Brussels, Belgium telephone +32-2/545 9070
Fax: +32-2/512 7342
E-mail: wide@gn.apc.org  
website: www.eurosur.org/wide