Glosár rodovej terminológie

Gej

(Gay)

Osoba, ktorá sexuálne túži výlučne alebo prevažne po osobách rovnakého pohlavia. S týmto pomenovaním sa stotožňujú prevažne muži (v angloamerickom jazykovom prostredí však pojem gejské hnutie zahŕňa často aj ženy).

Pomenovanie gej je preferované pred medikalizujúcim a patologizujúcim termínom homosexuál, je pozitívnym označením vlastnej politických subjektov.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1<r=l&vid=115">identity. Niektoré teoretičky a teoretici ním však neoznačujú skupinu všetkých osôb, ktoré pociťujú sexuálnu náklonnosť a túžbu k osobám rovnakého pohlavia, ale tie a tých, ktoré sa zúčastňujú na činnosti gejského a lesbického hnutia a subkultúry.
DV, ĽK


Zdroje:
Hogan, S. – Hudson, L.: Gay. In: Completely queer: The gay and lesbian encyclopedia. Henry Holt and Company, New York 1998, s. 229-230.
Miller, N.: Out of the past: Gay and lesbian history from 1869 to the present. Vintage, Londýn 1995.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)