Glosár rodovej terminológie

Zosúladenie pracovného a rodinného života

(Reconciliation of work and family life)

Zavádzanie takých opatrení a postupov na celospoločenskej úrovni alebo na úrovni zamestnávateľskej organizácie, ktoré umožňujú plnenie pracovných a rodinných či domácich povinností žien a mužov.

Môžu to byť opatrenia zavádzajúce rôzne druhy pracovného voľna, ako napr. rodičovské dovolenky, voľno pri starostlivosti o deti a staré či choré osoby a pod., prípadne opatrenia na rozvoj štruktúry a organizácie pracovného prostredia (práca doma, teleworking, flexibilný pracovný čas a pod.). V niektorých krajinách sa v tejto súvislosti začal používať pojem politika ústretová k rodine.
JF


Zdroje:
Alcock, P. - Erskine, A. - May, M. (ed.): The Blackwell Dictionary of Social Policy. Blackwell Publishers Ltd., Oxford 2002, s. 35 – 37.

Naposledy upravené:
pondelok 20. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)