Glosár rodovej terminológie

Heterosexualita

(Heterosexuality)

Označuje sexuálnu túžbu, sexuálne praktiky a sexuálne vzťahy medzi osobami odlišného pohlavia.

Považuje sa za najbežnejšiu formu ľudskej sexuality, a to predovšetkým na základe svojej roly v procese biologickej reprodukcie. Heterosexualita je historicky, sociálne a kultúrne vytváraná, samotný pojem sa vytvoril ako protiklad k chápaniu homosexuality na konci 19. storočia. Americká feministka, spisovateľka Adrienne Rich a feministky druhej vlny spochybnili prirodzenosť heterosexuality a považujú ju za niečo, čo „musí byť zriadené, spravované, organizované, propagované a udržované silou“ (Rich 1996, s. 14), a preto by aj malo byť skúmané ako „politická inštitúcia“ (Rich 1996, s. 13).
BK, ZK, red.


Zdroje:
Heterosexual/heterosexuality/heterosexism. In: McDowell, L. – Sharp, J. P. (ed.): A feminist glossary of human geography. Arnold, Londýn – New York – Sydney – Auckland 1999, s. 86-87.
Hogan, S. – Hudson, L.: Heterosexuality. In: Completely queer: The gay and lesbian encyclopedia. Henry Holt and Company, New York 1998, s. 278-279.
Rupp, L. J.: Vytoužená minulost. One Woman Press, Praha 2001, s. 236.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)