Glosár rodovej terminológie

Materská dovolenka

(Maternity leave)

Individuálne právo zamestnankyne na prerušenie zamestnania z dôvodov tehotenstva a narodenia dieťaťa alebo jeho adopcie.

Materská dovolenka je všeobecne rozšíreným nástrojom ochrany matky a dieťaťa. V jednotlivých krajinách má rôzne podoby. Líši sa najmä dĺžkou trvania, poskytovanými peňažnými dávkami (dobou ich poskytovania, výškou náhrady ušlej mzdy), dodatočnými možnosťami uvoľnenia zo zamestnania a s tým súvisiacimi službami starostlivosti o deti, poskytovanými tak štátnym, ako aj neštátnym sektorom.
Koncom 90. rokov prekročili hranicu 13 týždňov platenej materskej dovolenky všetky členské štáty EÚ. Najdlhšia materská dovolenka je zabezpečená vo Švédsku (64 týždňov), Fínsku (51 týždňov), najkratšia je v Nemecku a Írsku (14 týždňov).
Zmeny nastali aj v tých oblastiach rodinnej politiky členských štátov EÚ, ktoré s materskou dovolenkou úzko súvisia. Ide najmä o nárast počtu dávok (jednorazových i opakovaných) sprevádzajúcich tehotenstvo, pôrod a následnú starostlivosť o dieťa a zväčšenie objemu finančných prostriedkov poskytovaných na tieto účely (pozri medzinárodné dokumenty, ako aj smernice EÚ). Dôležitým doplnkom materskej dovolenky je rodičovská dovolenka.

V SR má matka v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa nárok na dovolenku v trvaní 28 týždňov. Ak žena porodí dve alebo viac detí, alebo je osamelou matkou, má nárok na 37 týždňov. Počas materskej dovolenky sa poskytuje matke peňažná pomoc v materstve.
DGZdroje:
MISSOC: Social protection in the Member States of the European Union. European Commission, 2000.

Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)