Glosár rodovej terminológie

Rodový rozdiel

(Gender difference)

Tento koncept sa po prvý raz objavil v textoch tzv. druhej vlny feminizmu. Pojem označoval rozdiel medzi mužmi a ženami, pričom „rozdiel“ sa tu chápal v zmysle skutočnej pozície žien vo vzťahu k mužským privilégiám. V tomto význame sa pojem „rozdiel“ vzťahuje k spoločnej identite žien.

Súčasné používanie pojmu presúva dôraz z identického na nezlučiteľné. „Rozdiel“ v tomto význame kladie dôraz na mocenské rozdielnosti, ktoré prekrývajú rozdiel v zmysle  „identity“ (t. j. rozdielnosti podľa etnickej príslušnosti, národnosti, kultúry, triedy, sexuálnej orientácie, veku, schopností a pod.).
JF


Zdroje:
Code, L.: Encyclopedia of Feminist Theories. Routledge, Londýn - New York 2000.

Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)