Glosár rodovej terminológie

Štokholmský syndróm

(Stockholm syndrome)

Štokholmský syndróm je pojem, ktorý sa používa na označenie správania rukojemníkov alebo ľudí v zajatí voči svojim väzniteľom.

Tejto jav dostal svoje pomenovanie po prepade banky v Štokholme. Správanie, ktoré tento jav pomenúva, však bolo známe už v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny, v zajateckých a pracovných táboroch bývalého Sovietskeho zväzu a podobne. Ľudia, ktorí sú väznení alebo inak závislí od vôle väzniteľa, sa stotožnia s väzniteľovými názormi a správaním a v konečnom dôsledku môžu dospieť k názoru, že násilník je ich záchranca.
Z hľadiska rodovej problematiky sa termín používa v súvislosti s domácim násilím, či násilím na ženách a v partnerských a intímnych vzťahoch.
KF


Zdroje:
Herman, J. L.: Trauma a uzdravenie. Bratislava, Aspekt 2001.
Krízové centrum Aliancia žien Slovenska - Archív.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (1)