Glosár rodovej terminológie

Monitorovanie

(Monitoring)

V najširšom zmysle ide o časť procesu riadenia vo forme spätnej väzby. Spočíva v pravidelnom pozorovaní podľa vybraných ukazovateľov. Uskutočňuje sa v priebehu realizácie projektu alebo po jeho ukončení. 
JFZdroje:

Stiegler, Barbara: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej únie. Aspekt, Bratislava 2002.Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)