Glosár rodovej terminológie

Neviditeľné bariéry

(Invisible barriers)

Prekážky, „neviditeľné“ postoje a fundamentálne tradičné rodové predsudky, normy a hodnoty, ktoré bránia posilneniu postavenia žien alebo mužov (spravidla sa to však týka žien) a plnej participácii danej skupiny na živote spoločnosti.
JF


Zdroje:
Slovník gendrových pojmů. www.genderonline.cz

Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)