Glosár rodovej terminológie

Odvodené práva

(Derived rights)

Sú založené na vzťahu osoby, v prospech ktorej vznikajú, s inou osobou, alebo sú od tohto vzťahu závislé. Je to napr. právo na sociálne dávky alebo bývanie, založené na rodičovskom alebo manželskom vzťahu, prípadne na zdieľaní spoločnej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov sa pojem domácnosť používa hlavne pri sledovaní rozdelenia povinností a zodpovednosti v súkromnej a verejnej sfére medzi mužmi a ženami.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=43">domácnosti.
JF


Zdroje:
Slovník genderových pojmů. www.genderonline.cz

Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)