Glosár rodovej terminológie

Rodové uvedomenie

(Gender awareness)

Uvedomenie si existencie rodových rozdielov v spoločnosti, vrátane rozdielov v participácii žien a mužov na rozvoji spoločnosti a v nerovnakom dopade rozvoja na ženy a mužov; uznanie nevyhnutnosti zvažovať tieto rozdiely v programoch a projektoch. Rodové uvedomenie predpokladá, že potreby a priority žien (a mužov) sa dostanú do centra plánovania a realizácie rozvojových programov.
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. Kazachstan, UNIFEM.
Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej únie. Aspekt, Bratislava 2002.
www.europa.eu.int


Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)