Glosár rodovej terminológie

Rodové vychýlenie

(Gender bias)

Označuje dôsledky aktivít, ktoré obmedzujú ženy alebo mužov, pretože sa príslušnosť k pohlaviu stáva základom pre obmedzenie prístupu k niečomu, napr. k zdrojom, k účasti v projektoch a pod. Býva dôsledkom rodových predsudkov, na základe ktorých vedú existujúce právne a kultúrne normy alebo sociálne inštitúcie k vyššiemu statusu mužov, resp. k nižšiemu status žien.
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. UNIFEM, Kazachstan.

Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)