Glosár rodovej terminológie

Rozhodovanie

(Decision-making)

Základná súčasť riadiaceho procesu, ktorá bezprostredne vplýva na rozdeľovanie zdrojov a na charakter zmien.

Rozhodovanie je jednou z dôležitých charakteristík rodových vzťahov, akými sú napríklad mocenské vzťahy medzi členmi rodiny či spoločnosti. Ak sa ženy môžu zúčastňovať na procesoch rozhodovania len formálne, bývajú z nich spravidla vylúčené, a tak aj zbavené možnosti využívať výsledky a výhody týchto procesov.
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. UNIFEM, Kazachstan.

Naposledy upravené:
streda 8. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)