Glosár rodovej terminológie

Rodová asymetria

(Gender asymmetry)

Nerovnaká participácia alebo nerovnaké zastúpenie žien a mužov v rôznych sférach spoločnosti. Ide napríklad o zastúpenie žien a mužov v takých oblastiach, ako sú volené mocenské orgány, trh práce, rozhodovacie orgány atď. Rodová asymetria vedie k rodovému vychýleniu, t. j. sociálne podmienenej prevahe mužov alebo žien, ich vyššiemu statusu v niektorej zo sfér spoločenského alebo profesionálneho života.
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. UNIFEM, Kazachstan.

Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)