Glosár rodovej terminológie

Rodová rovnováha

(Gender balance)

Rovnaký počet žien a mužov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry.

Na dosiahnutie rodovej rovnováhy sa môžu v rámci stratégie zamestnávania a pracovného postupu žien využívať špeciálne nástroje pozitívnej diskriminácie, pozitívne akcie vrátane kvót a i. (pozri aj rodová priepasť).
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. UNIFEM, Kazachstan.

Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)