Glosár rodovej terminológie

Rodové plánovanie

(Gender planning)

Aktívny prístup k plánovaniu, ktorý chápe rod ako kľúčovú premennú alebo kritérium a do koncepcií a konania explicitne začleňuje rodovú dimenziu.

Rodové plánovanie musí vychádzať z toho, že ženy a muži majú nerovné postavenie v spoločnosti, preto majú rozdielne potreby, ako aj z toho, že túto nerovnosť treba odstraňovať.
JF


Zdroje:
Slovník gendrových pojmů. www.genderonline.cz
Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko v praxi. Aspekty stratégie Európskej únie. Aspekt, Bratislava 2002.


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)