Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Práca doma

Tlačiť
(Home work)

Práca vykonávaná v pracovnom pomere za odmenu buď doma, alebo na inom mieste než na pracovisku.Podľa Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 177 o práci doma v nej ide o tvorbu tovarov alebo služieb vymedzenú zamestnávateľom, bez ohľadu na to, kto poskytuje vybavenie, materiál alebo iné používané vstupné produkty. Práca doma je teda závislá práca. Práca doma nezahŕňa prácu na živnostenský list vykonávanú doma. Nie je ani príležitostnou prácou vykonávanou z domu po dohode alebo po súhlase zamestnávateľa (tzv. home office).

Práca doma môže byť – najmä v rozvinutých štátoch – nástrojom zosúlaďovania osobného a pracovného života. Podľa štúdií je však práca doma skôr stratégiou prežitia než slobodnou voľbou, ktorá by napomáhala zosúlaďovanie. Doma pracujú najmä ženy v nízkopríjmových zamestnaniach, ktoré sa zároveň starajú o deti.

Podľa Odporúčania Medzinárodnej organizácie č. 184 o práci doma by sa štáty mali usilovať o rovnosť v postavení pracujúcich doma a ďalších námezdných pracujúcich.

JF, ĽKZdroje:

Home Work Convention, 1996 (No. 177). International Labour Organization, Geneva 2014.

International Labour Organization: ABC of women workers’ rights and gender equality. International Labour Office, Geneva 2007.Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i