Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodový skepticizmus

Tlačiť
(Gender scepticism)

Skepticizmus voči používaniu kategórie rodu ako univerzálnej analytickej kategórie.

Feministická teoretička Susan Bordo týmto pojmom artikulovala nedôveru a kritiku voči rodu ako univerzálnemu a univerzalizujúcemu pojmu, ktorý zakrýva odlišnosti medzi ženami navzájom.
Po prvý raz sa objavil v 20. a 30. rokoch 20. storočia, keď zdôrazňoval „individualitu“ každej ženy, pričom spochybňoval názory 19. storočia na morálne a psychické rozdiely medzi mužmi a ženami (pozri rodový rozdiel). Počas druhej vlny feminizmu v 70. rokoch 20. storočia mal rodový skepticizmus podobu politiky diferencie, ktorá feministickú teóriu i prax vyzývala k zohľadňovaniu celej škály skúseností žien, aby nestaval iba na normách bielych žien strednej triedy a heterosexuálnych jedincov. Rodový skepticizmus je tak aj v novších, postmodernistických myšlienkových prúdoch vyjadrením nespokojnosti s používaním univerzálnych pojmov. Podnecuje k tomu, aby akékoľvek analýzy rodového substrátu spoločnosti zohľadňovali aj historické, kultúrne, etnické, sexuálne a triedne špecifiká rodovo určených subjektov.
ĽK


Zdroje:
Bordo, S.: Feminizmus, postmodernizmus a rodový skepticizmus. In: Aspekt 1/1998, Myslenie žien, s. 10-20.
Bordo, S.: Gender scepticism. In: Code, L. (ed.): Encyclopedia of feminist theories. Routledge, Londýn - New York 2000, s. 223-224.
Szapuová, M.: Kategória rodu vo feministickom diskurze. In: Aspekt 1/1998, Myslenie žien,  s. 32-38.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i