Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Sexuálne menšiny

Tlačiť
(Sexual minorities)

Skupiny ľudí, ktorých sexualita, sexuálne a emocionálne vzťahy a preferencie sa líšia od väčšinovej či dominantnej heterosexuálnej normy.

Medzi sexuálne menšiny patria skupiny ľudí s inou ako heterosexuálnou orientáciou (pozri homosexualita, bisexualita), ako aj ľudia, ktorých správanie a/alebo cítenie je v rozpore s ich pohlavím (pozri transsexualita, transsexuál, transgender).
Je príznačné, že príslušnosť k danej menšine sa stáva pri vnímaní a posudzovaní konkrétneho jednotlivca prvoradá. Menšinová príslušnosť je potom pre jednotlivcov stigmou, ktorá ovplyvňuje ich spoločenské postavenie a psychickú pohodu.


Zdroje:
Šípošová, M.: Homofóbia a jej dopad na sexuálnu menšinu. (Diplomová práca) Katedra psychológie FiF UK, Bratislava 1997.
Herek, G. M. (ed.): Stigma and sexual orientation. SAGE Publications, Thousand Oaks 1998.
Ondrisová, S. – Šípošová, M. – Červenková, I. – Jójárt, P. – Bianchi, G.: Neviditeľná menšina: Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Nadácia Občan a demokracia, Bratislava 2002.


Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i