Glosár rodovej terminológie

Bisexualita

(Bisexuality)

Sexuálna náklonnosť k ľuďom obidvoch pohlaví.

Freudova psychoanalytická koncepcia považovala bisexualitu za univerzálnu dispozíciu, ktorá je vlastná každému indivíduu po narodení. Súčasné politiky politických subjektov.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=115">identity ju často vyčleňujú ako samostatnú sexuálnu orientáciu. Podľa teoretičky Marjorie Garber však bisexualita skôr spochybňuje jednoduché binárne opozície heterosexuality a homosexuality, nie je fixnou identitou a poukazuje na transformácie sexuality ako takej.
ĽK


Zdroje:
Garber, M.: Vice versa: Bisexuality and the eroticism of everyday life. Simon and Schuster, New York 1995.
Wallace-Lorencová, V.: Znovuobjavenie bisexuality. In: Aspekt 2/2000 – 1/2001, Patriarchát.


Naposledy upravené:
14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)