Glosár rodovej terminológie

Pozitívna diskriminácia

(Positive discrimination)

Politika alebo princíp, poskytujúci určité výhody príslušníkom skupín, ktoré sú tradične heterosexizmus) normy.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=29">diskriminované na základe pohlavia, etnickej príslušnosti a národnosti, a to napr. pri zaraďovaní do pracovného procesu, v pracovnom postupe, pri získavaní vzdelania a pri návrhoch do volených orgánov moci. V USA sa používa častejšie pojem podporná akcia.

Pozitívna diskriminácia, ktorá sa objavila ako výsledok sociálnych hnutí v 60. rokoch (napr. tzv. druhej vlny ženského hnutia), nadobudla v jednotlivých krajinách západnej Európy rozličné formy. Zahŕňa pomerne širokú škálu opatrení od cielených vládnych programov cez pozdvihnutie žien v profesionálnej oblasti až po zavedenie povinných kvót pre ženy pri prijímaní do zamestnania, zostavovaní kandidačných listín pre voľby a vytváraní orgánov výkonnej a zákonodarnej moci.
JF


Zdroje:
Code, L.: Encyclopedia of Feminist Theories. Routledge, Londýn - New York 2000.

Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)