Glosár rodovej terminológie

Presadzovanie rodovej rovnosti

(Gender advocacy)

Označuje šírenie a objasňovanie rodového hľadiska v spoločnosti a formovanie verejnej mienky o otázkach rodovej rovnostiZásadnými aktérmi presadzovania rodovej rovnosti sú inštitúcie a predstavitelia národného štátu alebo Európskej únie, ktorí zasadzovaním sa za cieľ rodovej rovnosti legitimizujú rodovú agendu vo verejnom priestore, a vyjadrujú tak vôľu alokovať finančné a organizačné prostriedky na dosahovanie tohto cieľa. Hlavnými aktérmi presadzovania rodovej rovnosti sú mimovládne organizácie a jednotlivkyne a jednotlivci, ktoré sa aktívne zapájajú do verejnej diskusie aj do formovania politík rodovej rovnosti.
 

JF, ĽK Zdroje:


Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)