Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rovnosť príležitostí žien a mužov

Tlačiť
(Equal Opportunities of Women and Men)

Táto súčasť koncepcie rovnosti žiada, aby osoby oboch pohlaví mali rovné východiskové podmienky pre účasť na živote spoločnosti v ekonomickej, politickej a sociálnej oblasti.

Diskusia týkajúca sa odstránenia bariér fungujúcich na základe pohlavia zdôrazňuje, že rovnosť príležitostí neznamená  rovnaké podmienky, pretože s ohľadom na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, vzdelanie, rodinné povinnosti a ďalšie faktory treba vytvárať rôzne podmienky na zabezpečenie rovnakých príležitostí a ich využívania. Dôležitým kritériom pri zabezpečovaní skutočnej rovnosti príležitostí je výsledok, hovoríme aj o rovnosti výsledku (pozri rovnaké zaobchádzanie, rodová rovnosť/nerovnosť a rovnoprávnosť žien a mužov).
ZV


Zdroje:
A glossary of termes on Equality between Women and Men. The European Commission. www.europrofem.org
Glossar Recht und Geschlecht. http://lms.hu-berlin.de/cgi-bin/glossar_recht.pl


Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i