Glosár rodovej terminológie

Paritná demokracia

(Parity democracy)

Koncepcia usporiadania spoločnosti, podľa ktorej sa na rozhodovacích procesoch rovnakou mierou podieľajú ženy i muži, pričom úplné a rovné užívanie občianstva ženami a mužmi závisí od ich rovnakého zastúpenia v politických rozhodovacích pozíciách. Táto koncepcia vychádza z toho, že rovnocenná participácia žien a mužov vo všetkých demokratických procesoch (v rámci rozpätia od 40 do 60 %) je neoddeliteľnou súčasťou demokracie.
JF


Zdroje:
A glossary of terms on Equality between Women and Men. The European Commission. www.europrofem.org

Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)