Glosár rodovej terminológie

Rodový rozpočet

(Gender budget)

Nástroj na hodnotenie vplyvu štátneho (regionálneho, miestneho) rozpočtu na rozvoj skupiny žien a mužov, a to cez odhaľovanie spôsobov, akými rodové vzťahy pôsobia na spoločnosť a ekonomiku.

Rozpočty zohľadňujúce rodovú dimenziu, resp. špecifickú situáciu žien, nie sú samostatnými rozpočtami pre ženy. Sledujú vplyv základných výdavkov vo všetkých odvetviach a formách služieb osobitne na ženy a na mužov. Analyzujú aj stratégie a dotácie zamerané na dosiahnutie rovnosti príležitostí v sfére štátnych služieb. Predpokladajú analýzu rodovo orientovaných dotácií (napr. špeciálne programy pre ženy).
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. UNIFEM, Kazachstan.
Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej únie. Aspekt, Bratislava 2002.


Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (1)