Glosár rodovej terminológie

Rodová kultúra

(Gender culture)

Označuje priority, favorizované hodnoty a záujmy mužov a žien. V inom význame vyjadruje charakter vzájomných vzťahov medzi pohlaviami a zdôrazňuje rodové rozdiely v chápaní a prezentácii týchto vzťahov. V najvšeobecnejšom kontexte súvisí s predstavou o existencii dvoch paralelných kultúr: “mužskej” a “ženskej”.
SP


Zdroje:
A Glossary of Terms on Equality between Women and Men. The European Comission.
www.europrofem.org


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)