Glosár rodovej terminológie

Posilňovanie žien

(Empowerment of Women)

Činnosť zameraná na rozširovanie príležitostí pre ženy.

Cieľavedomá politika alebo komplex opatrení (pozri pozitívna akcia aj politika rovnosti príležitostí) zameraných na zvýšenie zastúpenia a participácie žien na úrovni rozhodovania a rozšírenie ich právomocí pri riadení a kontrole zdrojov vo všetkých sférach ľudskej činnosti.
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. Kazachstan UNIFEM (damira.santbareva@undp.org).
Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej únie. Aspekt, Bratislava 2002.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)