Glosár rodovej terminológie

Miera participácie

(Participation rates)

Percentuálny podiel určitej skupiny obyvateľstva (napr. žien) na celkovej participácii (napr. na trhu práce, v zákonodarných a výkonných orgánoch moci, v rozhodovacích procesoch vo verejnej sfére atď.). Medzinárodné dokumenty odporúčajú využívať na zvýšenie miery participácie podporné akcie či opatrenia, o. i. formálne alebo neformálne kvóty.
JF


Zdroje:
Alcock, P. - Erskine, A. - May, M. (ed.): The Blackwell Dictionary of Social Policy. Blackwell Publishers Ltd., Oxford 2002, s. 175.
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. OSN 1979.


Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)