Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Verejná sféra

Tlačiť
(Public sphere)

Označuje oblasť politiky, občianskej spoločnosti a platenej práce.

Podľa nemeckého filozofa Jürgena Habermasa ju tvoria dve inštitúcie – štát a občianska spoločnosť. O jej charaktere veľa napovedajú pojmy odvodené od „verejného“. Verejná sféra má byť otvorená (verejná diskusia), je vecou štátneho vlastníctva a autority (verejný sektor, verejný záujem), reprezentuje moc a má spoločenský význam (verejný činiteľ), podstatnú úlohu v nej majú zohrávať občania (verejná mienka). Je oblasťou slobodného rozhodovania, kde jednotlivci ako výraz svojej slobody uzatvárajú medzi sebou zmluvy, uskutočňujú politické rozhodnutia a pracujú (pozri vzťah verejnej a súkromnej sféry).
BK, ĽK


Zdroje:
Pateman, Carole: Sexuálna zmluva. Aspekt, Bratislava 2000.
Public-private division. In: McDowell, L. – Sharp, Joanne P. (ed.): A feminist glossary of human geography. Arnold, Londýn 1999.


Naposledy upravené:
pondelok 3. apríla 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i