Glosár rodovej terminológie

Rodové predsudky

(Gender superstitions)

Súčasť rodových stereotypov. Splošťujúce a zaujaté predstavy o nerovnocennosti, nerovnakých schopnostiach, neporovnateľného poslania oboch pohlaví.

V realite sa rodové predsudky častejšie vyskytujú vo vzťahu k ženám (od názorov na nevhodnosť výkonu určitých povolaní či verejnej a politickej angažovanosti žien až po pretrvávajúce a reprodukujúce sa predstavy o “tradičnom” mieste ženy v domácnosti a pod.).
Rodové predsudky vyplývajú z mylného presvedčenia o nezvratnom, definitívnom, nemeniteľnom “predurčení” žien a mužov.
SP


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. Kazachstan UNIFEM.

Naposledy upravené:
utorok 7. decembra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)