Glosár rodovej terminológie

Sexuálne občianstvo

(Sexual citizenship)

Uplatnenie práva byť sexuálnou bytosťou uprednostňujúcou nenormatívne sexuálne praktiky vo všetkých kontextoch života –intímnych, politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych atď.

Pojem sexuálneho občianstva uviedol v roku 1993 do teórie David T. Evans, aby prostredníctvom neho poukázal na materiálne vytváranie sexuálnych, najmä gejských, lesbických, transgender a bisexuálnych identít v neskoromodernej spoločnosti. Proces ich vytvárania sprevádza zároveň obmedzená účasť na občianskom živote, keď sú ľudia neuprednostňujúci nenormatívne heterosexuálne vzťahy a praktiky odkázaní na participáciu v oddelenom, privatizovanom politickom, sociálnom, kultúrnom a ekonomickom priestore. Sexualita, erotika, sexuálna orientácia nie sú súkromnou záležitosťou jednotlivcov, ale na to, aby mohli byť rozvíjané, potrebujú aj uznanie verejnej sféry.

Snahy o právne uznanie gejov a lesieb, tzv. preteplenie (queering) práva (Sabine Hark), by mali kriticky reflektovať, o inklúziu do akého občianstva sa geji a lesby usilujú. Posilňovanie ekonomického modelu občianstva (výrobca – spotrebiteľ) by malo byť nahradené požiadavkami o uznanie politických a sociálnych práv.
ĽK, BK


Zdroje:
Evans, D. T.: Sexual citizenship. Routledge, Londýn 1993.
Hark, S.: Preteplenie práva. Paradoxy politiky práv. In: Cviková, J. – Hacker, H. – Juráňová, J. (ed.): Lesby-by-by. Aspekty politiky identít. Aspekt, Bratislava 2004, s. 337-352.
Hekma, G.: Sexual citizenship. In: Summers, C. J. (ed.): GLBTQ: An encylopedia of gay, lesbian, bisexual, transgender sand queer culture. http://www.glbtq.com


Naposledy upravené:
pondelok 3. apríla 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)