Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Transgender

Tlačiť
(Transgender)

Vedomé aj nevedomé, zámerné aj nezámerné prekračovanie spoločensky akceptovaných rodových hraníc. Používa sa najmä ako pojem zastrešujúci rozličné typy ľudí a správania, ktoré obracajú alebo podrývajú rodové roly.

Jedna z najrozšírenejších definícií považuje za transgender (transgendrových, transrodových) tých ľudí, ktorí spochybňujú svoje priradenie k danému pohlaviu (spravidla po narodení a na základe genitálií), pretože ho pociťujú ako falošné alebo neúplné.
Podľa inej definície sú transgender aj tí ľudia, ktorých rod  nevyplýva jednoznačne z ich zjavného pohlavia alebo z pohlavia, ktoré im bolo prisúdené po narodení, teda zahŕňa napr. intersexuálov, female-to-male transsexuálov (transsexuálov podstupujúcich zmenu zo ženy na muža), male-to-female transsexuálov (transsexuálov podstupujúcich zmenu z muža na ženu).
red.


Zdroje:
Salah, T.: Transgender. In: Code, L.: Encyclopedia of feminist theories. Routledge, Londýn - New York 2000, s. 475-476.
Slová, slová, slová... In: Cviková, J. -  Juráňová, J. a kol. (ed.): Lesby-by-by: Aspekty politiky identít. Aspekt, Bratislava 2003, s. 433-434.
Transgender. In: McDowell, L. – Sharp, J. P. (ed.): A feminist glossary of human geography. Arnold, Londýn – New York – Sydney – Auckland 1999, s. 278-279.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i