Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Politické práva

Tlačiť
(Political rights)

Tvoria jednu zo základných súčastí modernej koncepcie občianstva, ktorá vychádza z teórie T. H. Marshalla (občianske, politické, sociálne práva). K politickým právam patrí právo voliť, ako aj právo byť zvolený či zvolená (aktívne a pasívne volebné právo) a právo podieľať sa na tvorbe a realizácii politiky.

Politické práva sa formovali (dostali zákonnú podobu) v priebehu 19. storočia. Kodifikácia politických práv žien však značne zaostávala. Ženy ešte na začiatku 20. storočia nemohli uplatňovať ani aktívne volebné právo - právo voliť svojich zástupcov a priamo rozhodovať o osude krajiny. Až po silnom tlaku feministických hnutí (pozri feminizmus) sa po 1. svetovej vojne začali postupne meniť zákony o volebnom práve tak, že legalizovali vstup žien do politického života. V tomto období získali volebné právo aj ženy u nás (krátko po vzniku I. ČSR v roku 1920). Proces kodifikácie politických práv pre ženy sa v jednotlivých krajinách odohrával len pomaly a s prekážkami. V niektorých európskych štátoch získali ženy právo voliť až v 60. rokoch 20. storočia (napr. Švajčiarsko). Politické práva žien sa tiež často v prvom období obmedzovali iba na pasívne volebné právo, a aj pri ňom sa kládli rôzne obmedzenia (napr. vo Veľkej Británii získali volebné právo v roku 1918 iba ženy nad 30 rokov a trvalo ešte ďalších 10 rokov, kým mohli voliť za rovnakých podmienok ako muži). Z hľadiska práva podieľať sa na tvorbe a realizácii politiky sa ukazuje, že zápas o rovnaké politické práva žien nie je ukončený ani dnes. Svedčí o tom nízke zastúpenie žien v straníckych štruktúrach a na kandidačných listinách či vo volených a výkonných orgánoch. Podľa miery participácie žien na moci a rozhodovaní sa situácia v SR tiež vyznačuje značnou rodovou nerovnosťou.
JF


Zdroje:
Abbott, P. - Wallace, C. (ed.): Gender, Power and Sexuality. Macmillan Academic and Profesional LTD, Londýn 1991.
Filadelfiová, J.: Rovnaká účasť a zastúpenie žien a mužov vo verejných funkciách. In: Kvapilová, E. – Porubänová, S. (ed.): Nerovné cesty k rovnosti. Pohľady na ľudské a občianske práva žien na Slovensku. MSŠR, Bratislava 2001.
Filadelfiová, J. – Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Ženy a muži v politike. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002.
Havelková, H.: Politická reprezentace žen v České republice. In: Cviková, J. - Juráňová, J. (ed.): Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky. Aspekt, Bratislava 2002.
Filadelfiová, J. – Radičová, I. – Puliš, P.: Ženy v politike. Záverečná správa. MSŠR, MPSVR SR, S.P.A.C.E., Bratislava 2000.
Filadelfiová, J.: O ženách, moci a politike: úvahy, fakty a súvislosti. In: Cviková, J. - Juráňová, J. (ed.): Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky. Aspekt, Bratislava 2002.
Rowbotham, Sh.: Women in Movement. Feminism and Social Action. Routledge, New York / Londýn 1992.


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i