Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Sexualita

Tlačiť
(Sexuality)

Chápanie a organizácia sexuálneho správania, túžby, sexuálnych praktík v spoločnosti na individuálnej aj kolektívnej úrovni.

Sexualita je podstatným aspektom definovania ľudskej politických subjektov.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=115">identity od konca 19. storočia, keď vznikla vedecká disciplína sexuológie, ktorá po cirkvi do veľkej miery prebrala starostlivosť a dohľad nad sociálnou reguláciou telesných slastí a reprodukčných praktík.
Sexualita sa aj v časti feministickej teórie zvykne posudzovať ako vysoko regulovaná oblasť sociálneho správania; ženy a muži v nej opakujú stabilné a zväzujúce vzorce sexuálnej túžby a správania, ktoré zodpovedajú vládnucim rodovým normám. Súčasné teoretické pozície spochybňujú stabilitu a konzistentnosť takýchto rodových noriem a sexuálneho správania a považujú ich za často protirečivé, nejednoznačné a konfliktné.
Hoci moderné spoločnosti považujú sexualitu za prináležiacu do súkromnej sféry, je to práve verejná kontrola a rozširovanie diskurzov o sexualite vo verejnej sfére, ktoré sú pre ne príznačné. (Pozri aj bisexualita, cross-dressing, gej, heterosexualita, heterosexizmus, homofóbia, lesbická žena, politika tela, reprodukčné práva, sexuálna orientácia, sexuálna výchova, sexuálna zmluva, sexuálne menšiny, sexuálne občianstvo, sexuálne zdravie, transgender, transsexuál, transsexualita.)
ĽK


Zdroje:
Rupp, L. J.: Vytoužená minulost. One Woman Press, Praha 2001.
Segal, L.: Sexuality. In: Code, L. (ed.): Encyclopedia of feminist theories. Routledge, Londýn - New York 2000, s. 442-444.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i