Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rovnoprávnosť žien a mužov

Tlačiť
(Equality between Women and Men)

Zakladá sa na princípe rovnakého zaobchádzania a rovnosti práv žien a mužov. Tento spôsob zaobchádzania zohľadňuje rozdielne postavenie žien a mužov v spoločnosti, je teda ekvivalentné vzhľadom na práva, výhody, povinnosti a možnosti. Rovnoprávnosť žien a mužov, resp. rodová rovnoprávnosť a rovnosť príležitostí neznamená rovnakosť podmienok - rovnaké zaobchádzanie s nerovnakými osobami rozmnožuje nerovnosť, preto dôležitým hodnotiacim kritériom je výsledok.

Rovnoprávnosť žien a mužov znamená rovnaké zviditeľňovanie, podporu a účasť oboch rodov vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života. Znamená rovnoprávnosť nielen de jure, ale aj de facto. V kontexte rovnoprávnosti žien a mužov je dôležité uvažovanie o štruktúre a fungovaní rodových stereotypov. Rovnoprávnosť neznamená rovnakosť pohlaví ani chápanie podmienok života mužov ako všeobecnej „normy“.
ZV


Zdroje:
A glossary of termes on Equality between Women and Men. The European Commission. www.europrofem.org
Gender mainstreaming, Conceptual framework, metodology and presentation of good practice. Council of Europe Publishing, december 1998.


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i