Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Falocentrizmus

Tlačiť
(Phallocentrism)

Patriarchálny symbolický poriadok, v ktorom je falus, t.j. symbolické znázornenie mužského pohlavného orgánu, základným organizačným princípom privilegujúcim maskulinitu na úkor femininity.

Falus nemožno podľa lacanovskej (na rozdiel od freudovskej) psychoanalýzy stotožňovať s penisom. Ani muži, ani ženy ho nevlastnia, ale vďaka sprostredkovaniu na symbolickej úrovni reprezentácií a prostredníctvom túžby voči druhým ľuďom k nemu zaujímajú rôzne pozície – môžu ho buď mať, alebo ním byť. Hoci by sa mohlo zdať, že takto je neutrálnym organizačným princípom, práve feministická kritika upozorňuje na nenáhodnú, sociálne a politicky motivovanú príbuznosť medzi falusom a penisom.
ĽK


Zdroje:
Grosz, E.: Phallus: feminist implications. In: Wright, E. (ed.): Feminism and psychonalysis: a critical dictionary. Blackwell, Oxford – Cambridge 1992, s. 320-323.
Lacan, J.: The meaning of Phallus. In: Mitchell, J. – Rose, J. (ed.): Feminine sexuality: Jacques Lacan and the école freudienne. Macmillan, Londýn 1982, s. 74-85.
Phallocentrism. In: Andermahr, S. - Lovell, T. – Wolkowitz, C.: A concise glossary of feminist theory. Arnold, Londýn – New York – Sydney – Auckland 1997, s. 163.


Naposledy upravené:
pondelok 3. apríla 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i