Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Lesbická žena

Tlačiť
(Lesbian woman)

Žena, ktorá uprednostňuje sexuálnu partnerku rovnakého pohlavia, vzájomné významné citové vzťahy a z toho vyplývajúce ďalšie životné a spoločenské aktivity. Slovo lesbická pochádza z názvu gréckeho ostrova Lesbos, na ktorom v 7. storočí p. n. l. pôsobila legendárna Sapfó a viedla školu žien. Poézia Sapfó sa obracia k žene a explicitne vyjadruje erotickú túžbu po nej.

Označenie lesba, lesbička má odlišné historické pozadie než termín homosexuál/homosexuálka (pozri homosexualita), ktorý vznikol v medicínskom a vedeckom diskurze 19. storočia a ktorý sexuálnu orientáciu na osobu rovnakého pohlavia patologizoval.
Lesbický životný štýl bol dodnes legalizovaný iba v niektorých vyspelých krajinách, v ostatných sú lesbické ženy marginalizované v režime povinnej heterosexuality a diskriminované (pozri heterosexizmus) normy.

')" href="http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=29">diskriminácia na základe sexuálnej orientácie) v mnohých oblastiach; predovšetkým nemôžu legalizovať svoje partnerské vzťahy, sú diskriminované v otázkach pracovného či majetkového práva a v zmysle celkovej absencie spoločenského statusu.
Zatiaľ čo väčšinová spoločnosť na Slovensku donedávna používala výlučne kodifikovaný výraz lesbička, lesbické ženy ho pociťujú ako mierne pejoratívny a používajú prevažne označenie lesba alebo lesbická žena. Tento proces sebaoznačovania súvisí s dynamickým vývojom lesbickej komunity na Slovensku v poslednom desaťročí (pozri lesbická komunita). V tejto súvislosti je dôležité, že označenie lesbička historicky nie je výrazom, ktorým sa pomenovali samy príslušníčky lesbickej komunity, naopak, týmto slovom ich, zväčša v negatívnom kontexte, označovala väčšinová spoločnosť. V lesbickej komunite je označenie lesba výsledkom procesu sebaidentifikácie a má pozitívny význam, ba niekedy môže byť aj výrazom hrdosti. Dnes výraz lesba alebo lesbická žena používajú médiá, ktoré programovo používajú rodovo citlivú terminológiu a podporujú akceptáciu aj inej než heterosexuálnej orientácie. Používanie výrazu lesbička naznačuje buď nedostatočnú orientáciu v súčasnom stave problematiky, alebo sa dá považovať za nepriame potvrdzovanie heterosexistického kontextu (pozri heterosexizmus).
AD


Zdroje:
Bass, E. – Kaufman, K.: Láska je láska. Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov. Aspekt, Bratislava 2003.
McDowell, L. – Sharp, J. P. (ed.): A Feminist Glossary of Human Geography. Arnold, member of Hodder Headline Group, Londýn, Oxford University Press Inc. 1999.
Lesby - by – by. Aspekty politiky identít. Aspekt, Bratislava 2004.
Kollár, M. – Mesežnikov, G. a i.: Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I. II. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002.
Rich, A.: Povinná heterosexualita a lesbická existencia. In: Aspekt 1/1996, Lesbická existencia. Aspekt, Bratislava 1996.


Naposledy upravené:
streda 27. októbra 2004

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i