Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Presadzovanie rodovej rovnosti

Tlačiť
(Gender advocacy)

Označuje šírenie a objasňovanie rodového hľadiska v spoločnosti a formovanie verejnej mienky o otázkach rodovej rovnostiZásadnými aktérmi presadzovania rodovej rovnosti sú inštitúcie a predstavitelia národného štátu alebo Európskej únie, ktorí zasadzovaním sa za cieľ rodovej rovnosti legitimizujú rodovú agendu vo verejnom priestore, a vyjadrujú tak vôľu alokovať finančné a organizačné prostriedky na dosahovanie tohto cieľa. Hlavnými aktérmi presadzovania rodovej rovnosti sú mimovládne organizácie a jednotlivkyne a jednotlivci, ktoré sa aktívne zapájajú do verejnej diskusie aj do formovania politík rodovej rovnosti.
 

JF, ĽK Zdroje:


Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i