Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodová priepasť

Tlačiť
(Gender gap)

Rozdiel medzi ženami a mužmi v miere participácie, možnostiach prístupu, právach, ako aj výsledkoch v ktorejkoľvek oblasti verejnej sféry; nerovnosť medzi ženami a mužmi alebo dievčatami a chlapcami v prístupe k moci, zdrojom, sociálnym výhodám, vzdelaniu, ochrane zdravia a pod.

Termín pôvodne opisoval rozdiel medzi voličskými hlasmi mužov a žien. Napriek tomu, že ženy majú volebné právo, účasť žien na politickom živote v rovine rozhodovania - s výnimkou severských krajín – ani zďaleka nezodpovedá ich volebnému potenciálu (pozri politické práva).
Dnes sa termín najčastejšie používa v súvislosti s nerovnosťou v odmeňovaní (rodová priepasť v odmeňovaní), čo znamená nerovnosť v odmeňovaní za prácu rovnakej alebo porovnateľnej hodnoty.
JF, ZV


Zdroje:
Code, L.: Encyclopedia of Feminist Theories. Routledge, Londýn / New York 2000.
Filadelfiová, J.: Stratégie a postupy zvyšovania účasti žien v politickom a verejnom živote. In: Mozaika rodiny, MSŠR 2001.
Filadelfiová, J.: O ženách, moci a politike: úvahy, fakty a súvislosti. In: Cviková, J. – Juráňová, J. (ed.): Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky. Aspekt, Bratislava 2002.


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i