Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodová slepota

Tlačiť
(Gender-blind)

Označuje rodovú necitlivosť, teda odmietanie alebo nepochopenie toho, že rod je faktorom, ktorý určuje, aké majú členovia a členky spoločnosti možnosti výberu.

Rodová slepota znamená, že sa rodová dimenzia alebo opatrenia zamerané na dosiahnutie rovnoprávnosti mužov a žien, a to na úrovni plánovania, dôsledkov ich pôsobenia, implementácie, monitorovania a vyhodnocovania (Nariadenie Komisie COM /96/67 záver z 21/02/96) ignorujú, alebo sa im nevenuje dostatočná pozornosť.
SP


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. Kazachstan UNIFEM. 

Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i