Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodové potreby

Tlačiť
(Gender needs)

Vyjadrujú odlišnosť praktických a strategických potrieb mužov a žien, ktorá je dôsledkom rolí mužov a žien v spoločnosti, rozdielnych možností a príležitostí, ako aj nerovnakého prístupu k moci a k zdrojom. Poznanie a objasnenie rodových potrieb je nevyhnutným predpokladom a súčasťou rodovej analýzy a plánovania.

Praktické potreby sa týkajú základných, každodenných podmienok života a nemusia nutne a priamo súvisieť s rodovou rovnosťou, s uplatňovaním rodového hľadiska a pod. (Typickou praktickou potrebou je napr. potreba lekárskej starostlivosti.) Tieto potreby môžu byť uspokojované krátkodobými iniciatívami či opatreniami, tie však nemôžu odstrániť systémovú nerovnosť medzi pohlaviami, nerovnaké možnosti, príležitosti, prístup a pod. Izolované uspokojovanie praktických potrieb môže v prípade žien viesť k ďalšiemu oslabovaniu ich postavenia.
Strategické potreby sa týkajú zmien v podriadenom postavení žien v spoločnosti. Zahŕňajú rovnaký prístup k moci a rozhodovaniu, prijatie riešení odstraňujúcich diskrimináciu žien v sfére práce, elimináciu násilia na ženách, rovnaké rozdelenie povinností v rodinnej a rodičovskej oblasti a pod. Zároveň sú predpokladom systémového a kontinuálneho riešenia praktických potrieb žien a mužov.
SP


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. Kazachstan UNIFEM.

Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i