Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Diskriminácia na základe pohlavia - priama

Tlačiť
(Sex discrimination direct)

Znevýhodňovanie osoby na základe jeho/jej pohlavia. Znamená aj apriórne zamedzenie prístupu k zdrojom, možnostiam a príležitostiam na základe kategorizácie jedincov podľa pohlavia, bez zisťovania a overovania ich individuálnych schopností a možností.

Diskriminácia na základe pohlavia predstavuje nerešpektovanie princípov rodovej rovnosti, súvisí s upevňovaním a reprodukovaním rodových stereotypov a s tradičným chápaním mužských a ženských rolí. Odstránenie diskriminácie na základe pohlavia musí obsiahnuť všetky oblasti a sféry činnosti (ekonomickú, právnu, rodinnú, kultúrnu a pod.).
Diskriminácia na základe pohlavia môže postihovať obe pohlavia, v spoločenskej realite k nej však častejšie dochádza vo vzťahu k ženám. Typickou priamou diskrimináciou na základe pohlavia je znevýhodnenie žien pri zamestnávaní, otvorené ponižovanie a znevažovanie žien na pracovisku a v rodine.
Pojem diskriminácia na základe pohlavia (priama i nepriama) sa používa v príbuznom alebo identickom význame ako diskriminácia na základe rodu (priama i nepriama), bez ohľadu na rôzne kvalitatívne vymedzenie kategórie pohlavia a rodu.
SP


Zdroje:
A Glossary of Terms on Equality between Women and Men. The European Comission. www.europrofem.org

Naposledy upravené:
3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (2)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i