Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Reprodukcia

Tlačiť
(Reproduction)

Reprodukcia ľudského rodu a reprodukcia pracovnej sily je vždy sociálna reprodukcia. Práca v oblasti reprodukcie nie je podmienená biologicky, ale sociálne. Rodová rovnosť sa vymedzuje o. i. aj mierou rozdelenia tejto práce medzi ženami a mužmi, medzi vychovávajúcimi partnermi a medzi spoločenskými inštitúciami.Reprodukcia sa zvykne stotožňovať s reprodukciou ľudského rodu, ktorej hlavnou udalosťou je narodenie dieťaťa a starostlivosť oň. Otázky reprodukcie sa redukujú na otázky biologicky a medicínsky uchopenej sexuality. Feministické teórie tento pohľad problematizujú a aj biologickú reprodukciu chápu ako utváranú kultúrnymi normami, ekonomickými podmienkami, demografiou, ekologickými podmienkami, reprodukčným zdravím a reprodukčnými technológiami a rodovými normami (pozri aj materstvo).

Reprodukcia je zároveň podmienkou možnosti produkcie, výroby, t. j. ekonomickej činnosti ľudí. V širšom chápaní je teda reprodukcia akákoľvek práca, ktorá smeruje k zabezpečovaniu každodenných potrieb členiek a členov domácnosti. Len vďaka reprodukcii jednotlivcov, pre ktorú je nevyhnutná reprodukčná práca (včítane opatrovateľskej práce), je možná reprodukcia ekonomického systému a výroba v ňom.

Sociálna reprodukcia zahŕňa aj tvorenie a reprodukciu spoločenstiev, v ktorých ľudia žijú. Reprodukcia spoločenstiev je zabezpečovaná inštitúciami, ktoré socializujú rôzne individuálne riziká, poskytujú zdravotnú starostlivosť, zabezpečujú vzdelávanie a i. Sociálna reprodukcia je podstatne sťažená privatizáciou verejných inštitúcií (zdravotníctvo, školstvo), ktoré ju dlhodobo zabezpečovali.

Analýza reprodukcie nie je bežnou súčasťou ekonomických teórií hlavného prúdu. Do feministickej teórie sa dostala v 70. rokoch 20. storočia, keď feministky začali uvažovať o previazanosti reprodukcie, a najmä práce v domácnosti, s kapitalistickou ekonomikou. Odvtedy je základnou súčasťou feministických politicko-ekonomických teórií.

JF, ĽKZdroje:

Bakker, Isabella – Gill, Stephen (ed.): Power, production, and social reproduction. Human in/security in the global political economy. Palgrave Macmillan, Houndmills / Hampshire 2003.

Federici, Silvia: Postaviť feminizmus opäť na nohy. ASPEKTin – feministický webzin 2008. http://archiv.aspekt.sk/aspekt_in.php?content=clanok&rubrika=25&IDclanok=416

Peterson, Spike V.: A critical rewriting of global political economy. Integrating reproductive, productive, and virtual economies. Routledge, London / New York 2003.Naposledy upravené:
utorok 12. septembra 2017

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i