Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodová citlivosť

Tlačiť
(Gender sensitivity)

Uvedomenie si skutočnosti, že človek žije v dvoch podobách – ženskej a mužskej -, ako aj dôsledkov tejto skutočnosti pre život žien a mužov. Opakom je rodová neutralita (rodová slepota).

Predpokladom rodovej citlivosti je rodovo diferencované myslenie, ktoré robí svoje zovšeobecnenia s ohľadom na daný rod. Opakom je rodovo neutrálne myslenie, ktoré je neutrálne len zdanlivo, pretože si síce nárokuje všeobecnú platnosť, ale je zovšeobecnením mužského princípu. Rozvíjať rodovú citlivosť znamená spochybňovať priveľmi abstraktné, všeobecné určenia človeka, ako aj deklarovanú bezpohlavnosť ľudského subjektu, a rozvíjať rodovo diferencovaný uhol pohľadu (pozri rodová perspektíva).
ZK


Zdroje:
Aspekt 1/1998, Myslenie žien.
Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko v praxi. Aspekty stratégie EÚ. Aspekt, Bratislava 2002.


Naposledy upravené:
streda 14. júna 2006

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i