Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodová asymetria

Tlačiť
(Gender asymmetry)

Nerovnaká participácia alebo nerovnaké zastúpenie žien a mužov v rôznych sférach spoločnosti. Ide napríklad o zastúpenie žien a mužov v takých oblastiach, ako sú volené mocenské orgány, trh práce, rozhodovacie orgány atď. Rodová asymetria vedie k rodovému vychýleniu, t. j. sociálne podmienenej prevahe mužov alebo žien, ich vyššiemu statusu v niektorej zo sfér spoločenského alebo profesionálneho života.
JF


Zdroje:
Glossarij gendernych terminov. UNIFEM, Kazachstan.

Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i