Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodová politika

Tlačiť
(Gender policy)

Základným pojmom rodovej politiky je rod. Predpokladom je poznanie, že rodové otázky hrajú dôležitú úlohu a že sa tie isté záležitosti dotýkajú mužov a žien rozličným spôsobom. Rodová politika zdôrazňuje existenciu dvoch rodov a vzťah medzi nimi.

Vzťah medzi rodmi nie je nemenný. Príslušnosť k odlišnému pohlaviu nemôže odôvodňovať spoločenské rozdiely medzi rodmi. Sociálne a kultúrne rodové roly vznikli historickým vývojom a možno ich politicky formovať.
Pojem rod sám osebe neobsahuje žiadnu politickú výpoveď či smerovanie. Na vyjadrenie charakteru zmien vo vzťahu medzi rodmi, na realizáciu konkrétnej rodovej politiky sú preto potrebné ďalšie pojmy ako rovnoprávnosť mužov a žien, rovnosť príležitostí atď.
SP


Zdroje:
Stiegler, B.: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie EÚ. Aspekt, Bratislava 2002.

Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i