Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rodová spravodlivosť

Tlačiť
(Gender equity)

Stav, keď ženy aj muži rovnako plnia sociálne funkcie a majú rovnaký prístup k zdrojom a výhodám nezávisle od príslušnosti k pohlaviu. Takáto situácia je žiaduca vo všetkých oblastiach činnosti – ekonomickej, právnej, sociálnej, rodinnej, kultúrnej, bytovej atď.; neznamená absolútnu zhodu v postavení pohlaví (napr. špecifický prístup k tehotenstvu a pôrodu).

V sociálnej politike sa spravodlivosť chápe ako distribučný princíp aplikovaný na rozdeľovanie služieb a dávok, aby sa dosiahlo to, čo sa považuje za spravodlivú deľbu. Tento princíp má dve súčasti: prvá časť znamená rovnaké zaobchádzanie s podobnými prípadmi. Ak napr. dvaja ľudia nemajú žiadne zdroje a sú ohodnotení tak, že majú rovnakú úroveň potrebnosti, mali by dostať rovnaký obnos príjmovo testovanej dávky sociálneho zabezpečenia. Druhá časť princípu je založená na uznaní toho, že ľudia sa odlišujú a že rovnosť výsledkov (pozri rodová rovnosť) sa nie vždy dosiahne vtedy, ak sa s každým zaobchádza rovnakým spôsobom.
JF


Zdroje:
Alcock, P. - Erskine, A. - May, M. (ed.): The Blackwell Dictionary of Social Policy. Blackwell Publishers Ltd., Oxford 2002, s. 37.

Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i