Glosár rodovej terminológie
Všetky   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   V   Z   Ž  

Rovnaké zaobchádzanie

Tlačiť
(Equal treatment)

Zákaz diskriminácie na základe akéhokoľvek dôvodu, najmä pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine.

Pod diskrimináciou sa rozumie priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie a neoprávnený postih, vrátane navádzania alebo podnecovania k diskriminácii. V krajinách EÚ sa uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania upravuje príslušnou legislatívou; Zákon o rovnakom zaobchádzaní platí aj na Slovensku.
ZV


Zdroje:
A glossary of termes on Equality between Women and Men. The European Commission. WWW.EUROPROFEM.ORG
Zákon číslo 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon).


Naposledy upravené:
utorok 3. mája 2005

Diskusia:

Zobraziť všetky príspevky (0)

 

Všetky práva vyhradené. Copyright © autorky/i